1. bookTom 1 (2008): Zeszyt 1 (June 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Monitoring of Biodiversity Changes in the Landscape Scale

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2008) - Zeszyt 1 (June 2008)
Zakres stron: 49 - 68
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Absolon, K. (1994). Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích. Czech Agency of Nature Protection, Prague.Search in Google Scholar

Anděra, M. (2000). Předběžná verze, Svazek III. Hmyzožravci (Insectivora). National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Anděra, M., Beneš, B. (2001). Atlas rozšíření savců v České republice, Předběžná verze, Svazek IV. Hlodavci (Rodentia) - část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae). National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Anděra, M., Beneš, B. (2002). Atlas rozšíření savců v České republice, Předběžná verze, Svazek IV. Hlodavci (Rodentia) - část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae). National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Anděra, M., Červený, J. (2004). Atlas rozšíření savců v České republice, Předběžná verze, Svazek IV. Hlodavci (Rodentia) - část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae). National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Anděra, M., Hanzal, V. (1995). Atlas rozšíření savců v České republice, Předběžná verze, Svazek I. Sudokopytníci (Artiodactyla), zajíci (Lagomorpha). National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Anděra, M., Hanzal, V. (1996). Atlas rozšíření savců v České republice, Předběžná verze, Svazek II. Šelmy. National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Anonymous, (2007). Zápis ze zasedání Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti a Vědeckého poradního sboru dne 7. listopadu 2007, MŽP. Retrieved 5.1.2008, from http://chm.nature.cz/cooperation/fol669615/fol431464/CBD_Vybor_zapis_7_11_07.pdfSearch in Google Scholar

Bastian, O., Lutz, M. (2006). Landscape functions as indicators for the development of local agri-environmental measures. Ecological Indicators, 6:215-227.Search in Google Scholar

Bailey, D., Herzog, F., Augenstein, I., Aviron, S., Billeter, R., Szerencsits, E. & Baudry, J. (2007). Thematic resolution matters: Indicators of landscape pattern for European agro-ecosystems. Ecological Indicators, 7: 692-709.Search in Google Scholar

Butchart, S.H.M., Stattersfield, A.J., Baillie, J., Bennun, L.A., Stuart, S.N., Akçakaya, H.R., Hilton-Taylor, C. & Mace, G.M. (2005). Using Red List Indices to measure progress towards the 2010 target and beyond. Phil. Trans. R. Soc. B 360: 255-268.Search in Google Scholar

Butchart, S.H.M., Stattersfield, A.J., Bennun, L.A., Shutes, S.M., Akçakaya, H.R., Baillie, J.E.M., Stuart, S.N., Hilton-Taylor, C. & Mace, G.M. (2004). Measuring Global Trends in the Status of Biodiversity: Red List Indices for Birds. PLoS Biol., 2(12):2294-2304.Search in Google Scholar

Council of Europe (2000). European Landscape Convention. Council of Europe, Florence, pp 9.Search in Google Scholar

Dale, V.H., Beyeler, S.C. (2001). Challenges in the development and use of ecological indicators. Ecological Indicators, 1:3-10.Search in Google Scholar

Duelli, P., Obrist, M.K. (2003). Biodiversity indicators: the choice of values and measures. Agriculture, Ecosystems and Environment, 98: 87-98.Search in Google Scholar

EEA (2005). Agriculture and environment in EU-15 - the IRENA indicator report. EEA, Copenhagen, pp 128.Search in Google Scholar

EEA (2006). Urban Sprawl in Europe, the ignored challenge. EEA, Copenhagen, pp 60.Search in Google Scholar

EEA (2007). European Environment Agency 2007, Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe. Copenhagen, pp 182.Search in Google Scholar

Farkač, J., Král, D. & Škorpík, M. (2005). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Prague.Search in Google Scholar

Hambler, C. (2004). Conservation. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511804281Search in Google Scholar

Haines-Young, R., Potschin, M. (2005). Building landscape character indicators. In: Wascher, D.M. (Ed.): European Landscape Character Areas - Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. pp 88-97. Final Project Report as deliverable from the EU's Accompanying Measure project ELCAI. Landscape Europe.Search in Google Scholar

Hanák, V., Anděra, M. (2005). Atlas rozšíření savců v České republice, Předběžná verze, Svazek V. Letouni (Chiroptera) - část 1. Vrápencovití (Rhinolophidae), netopýrovití (Vespertilionidae - Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus). National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Hanák, V., Anděra, M. (2006). Atlas rozšíření savců v České republice, Předběžná verze, Svazek V. Letouni (Chiroptera) - část 2. Netopýrovití (Vespertilionidae - rod Myotis). National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Horáček, I. (2001). Sčítání netopýrů na zimovištích v ČR: 1969-2001. Vespertilio 5: 3-5.Search in Google Scholar

Hůrka, K., Veselý, P. & Farkač, J. (1996). Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. Klapalekiana, 32: 15-26.Search in Google Scholar

IUCN (2001). IUCN Red List categories and criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Comission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K.Search in Google Scholar

Kučera, J., Váňa, J. (2005). Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda, Prague, 23:1-104.Search in Google Scholar

Lamoreux, J., Akakaya, H.R., Bennun, L., Collar, N.J. & Boitani, L. (2003). Value of the IUCN Red List. Trends Ecol. Evol.18: 214-215.Search in Google Scholar

Lausch, A., Herzog, F. (2002). Applicabality of landscape metrics for the monitoring of landscape change: issues of scale, resolution and interpretability. Ecological indicators, 2: 3-15.Search in Google Scholar

Lipský, Z., Romportl, D. (2006). Krajinné indikátory pro hodnocení změn krajinného rázu. In: Vorel, I., Sklenička, P., (Eds.): Ochrana krajinného rázu. pp 51-56. Prague.Search in Google Scholar

Mikátová, B., Vlašín, M. & Zavadil, V. (2001). Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK ČR, Prague.Search in Google Scholar

McGarigal, K. (2007). Papers from Fragstats Workshop. 2007 IALE World Congress, Wageningen.Search in Google Scholar

Moravec, J. (1994). Atlas rozšíření obojživelníků v České republice, National Museum, Prague.Search in Google Scholar

Müller, F., Lenz, R. (2006). Ecological indicators: Theoretical fundamentals of consistent applications in environmental management. Ecological Indicators, 6 (1): 1-5.Search in Google Scholar

Plesník, J., Hanzal, V. & Brejšková, L. (2003). Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Obratlovci. Příroda, Prague, 22: 1-184.Search in Google Scholar

Procházka, F. (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Prague, 18: 1-166.Search in Google Scholar

Scholes, R. J., Biggs, R. (2005). A biodiversity intactness index. Nature, 404: 45-49.Search in Google Scholar

Šťastný, K., Bejček, V. & Hudec, K. (2006). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Aventinum, Prague.Search in Google Scholar

Brink, B. (2006). Indicators as communication tools: an evolution towards composite indicators. Special document of project GOCE-CT-2003-505298 ALTER-NetA, Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network. Retrieved 4.1.2008, from http://www.mnp.nl/en/publications/2007/Indicatorsascommunicationtools_anevolutiontowardscompositeindicators.html http://www.mnp.nl/en/publications/2007/Indicatorsascommunicationtools_anevolutiontowardscompositeindicators.htmlSearch in Google Scholar

Vavřinová, E. (2007). Zápis ze zasedání Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti a Vědeckého poradního sboru dne 7. listopadu 2007, MŽP. Retrieved 2.1.2008, from http://chm.nature.cz/cooperation/fol669615/fol431464/CBD_Vybor_zapis_7_11_07.pdf http://chm.nature.cz/cooperation/fol669615/fol431464/CBD_Vybor_zapis_7_11_07.pdfSearch in Google Scholar

Wascher, D.M. (2002). Landscape-indicator development: steps towards a European approach. In: Jongman, R.G.H. (Ed.): The new dimensions of the European landscape. pp 237 - 251. Proceedings of the Frontis workshop on the future of the European cultural landscape. Wageningen, The Netherlands 9-12 June 2002. Retrieved 24.10.2007, from http://library.wur.nl/frontis/landscape/toc.html http://library.wur.nl/frontis/landscape/toc.htmlSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo