1. bookTom 1 (2008): Zeszyt 1 (June 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Changes in Fragmentation and the Ecological Stability of Floodplain Forest Geobiocenosis in the River Morava Floodplain Over the Course of the 20th Century

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2008) - Zeszyt 1 (June 2008)
Zakres stron: 39 - 48
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Buček, A., Lacina, J. (1994). Biogeografické poměry. Aspects for revitalization of floodplain River Dyje near Nové Mlýny - confluence with River Morava. Institute of geoniche Academy of Science of the Czech Republic, Brno, pp 28 - 50.Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina J. (1996). An ecological network in the Czech Republic. Veronika, Brno, pp 45.Search in Google Scholar

Culek, M. (1996). Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, pp 347.Search in Google Scholar

Czech Statistical Office (1999). Statistická ročenka České republiky. Scientia, Praha, pp 712.Search in Google Scholar

Fahrig, L. (2003). Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, 34:.487-515.Search in Google Scholar

Farina, A. (2007). Principles and Methods in Landscape Ecology. Springer, Dordrecht, pp 412.Search in Google Scholar

Franklin, A.B., Noon, B.R. & George, T.L. (2002). What is habitat fragmentation? Studies in Avian Biology, 25:20 - 29.Search in Google Scholar

Forman, R.T.T. (1995). Land Mosaics: The Ecology of Landscape and Regions. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp 632.10.1017/9781107050327Search in Google Scholar

Hošek, E. (1985). Historie lesů v CHKO Litovelské Pomoraví. Territorial Agency of Nature Conservation, Olomouc, pp 92.Search in Google Scholar

Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (2001). Katalog biotopů České republiky. Agency of Nature Conservation Czech Republic, Praha, pp 304.Search in Google Scholar

Kiliánová, H. (2001). Hodnocení změn lesních geobiocenóz v nivě řeky Moravy v 19. století. PhD. thesis. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, pp 116.Search in Google Scholar

Lipský, Z. (1995). The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, 31:39-45.Search in Google Scholar

Lipský, Z. (2000). Hodnocní změn kulturní krajiny. University textbook, Czech University of Agriculture, Praha, pp 71.Search in Google Scholar

Löw, J. (1995). Rukověť projektanta místního územního sytému ekologické stability. Doplněk Publisher, Brno, pp 122.Search in Google Scholar

Maděra, P. (2003). Změny geobiocenóz lužních lesů. Hab. Thesis, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, pp 117.Search in Google Scholar

Maděra, P., Vukelič, J., Buček, A. & Baričevič, D. (2008). Floodplain forest plant communities. In: Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I. & Kulhavý, J. (Eds.), Floodplain forests of the temperate zone of Europe. pp 102-159. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesySearch in Google Scholar

Machar, I. (2001a). Krajinně ekologické hodnocení lužních lesů v Litovelském Pomoraví. PhD. thesis. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, pp 155.Search in Google Scholar

Machar, I. (2001b). Ekologický nivní fenomén. Collection from the conference - Face of the Earth - Landscape of home. Vol. 1. Czech chamber of architects, Praha, pp 135 - 137.Search in Google Scholar

Míchal, I. (1985). Ekologický plán ČSR. Terplan, Praha, pp 97.Search in Google Scholar

Míchal, I. (1994). Ecologická stabilita. Veronika and Ministry of the environment of the Czech Republic, Brno, pp 244.Search in Google Scholar

Míchal, I., Buček, A., Hudec, K., Lacina, J., Macků, J. & Šindelář, J. (1992). Obnova ekologické stability lesů. Academia, Praha, pp 169.Search in Google Scholar

Miklós, L. (1986). Ekologická stabilita v Ekologickém plánu SSR. Životné prostredie, 20 (2):87 - 93.Search in Google Scholar

Mimra, M. (1993). Hodnocení krajinné heterogeneity.. PhD thesis. Czech Univ. of Agric., Praha, 202 pp.Search in Google Scholar

Montágová, E. (1999). Plán péče pro NPR Vrapač. Master thesis. Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, pp 74.Search in Google Scholar

Newton, A.C. (2007). Forest Ecology and Conservation. Oxford University Press, Oxford, pp 454.10.1093/acprof:oso/9780198567448.001.0001Search in Google Scholar

Peres, C.A., Terborgh, J.W. (1995). Amazonian nature reserves: An analysis of the defensibility status of existing conservation units and design criteria for the future. Conservation Biology 9: 34-46.Search in Google Scholar

Primack, R.B., Kindlmann, P. & Jersáková, J. (2001). Biologické principy ochrany přírody. Portál, Prague, pp 349.Search in Google Scholar

Saunders, D.A., Hobbs, R.J. & Margules, C.R. (1991). Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conservation Biology 5: 18-32.Search in Google Scholar

Simon, J. (2007). Růstové modely v bohatě strukturovaných lesích. In: Vacek, S., Simon, J. & Remeš, J. (Eds.): Management of diversification and natural forests. pp 147 - 188. (Monograph). Forestry work, Kostelec nad Černými lesySearch in Google Scholar

Sklenička, P. (2002). Temporal changes in pattern of one agricultural Bohemian landscape during the period 1938 - 1998. Ekológia, Bratislava, 21 (2): 181 - 191.Search in Google Scholar

Staus, N.L., Strittholt, J.R., DellaSala, D.A. & Robinson, R. (2002). Rate and pattern of forest disturbance in the Klamat-Siskiyou ecoregion, USA, between 1972 and 1992. Landscape Ecology 17: 455-470.Search in Google Scholar

Thomson, M.J. (2006): Forest Fragmentation. Ontario Nature. Retrieved 2007, January, from http://www.ontarionature.org/pdf/fragmentation.pdf. http://www.ontarionature.org/pdf/fragmentation.pdfSearch in Google Scholar

Walker, S., Rogers, G.M., Lee, W.G., Rance, B., Ward, D. Rufaut, C. Conn, A., Simpson, N., Hall, G. & Larivi, R.M.C. (2006). Consequences to threatened plans and insects of fragmentation of Southland floodplain forests. Science for Conservation 265. Retrieved 2007, January, from http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science_and_technical.sfc265.pdf. http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science_and_technical.sfc265.pdfSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo