1. bookTom 13 (2012): Zeszyt 1 (January 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
ISSN
1407-6160
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Capacity Evaluation of Roundabouts in Slovakia

Data publikacji: 20 Mar 2012
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2012) - Zeszyt 1 (January 2012)
Zakres stron: 1 - 10
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
ISSN
1407-6160
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Technical Regulation TP 04/2004 Design of roundabouts on the roads and urban roads. Bratislava, Slovak Republic, 04/2004, p. 44. (In Slovak)Search in Google Scholar

Technical Regulation TP 10/2010 The roads capacity calculation. Bratislava, Slovak Republic, 10/2010, p. 197. (In Slovak)Search in Google Scholar

Gavulová, A., Jandačka, D. The capacity evaluation of roundabouts according to Slovak Technical Regulations: Report RVT 2009. Žilina, Slovak Republic, 02/2010, p. 43. (In Slovak)Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD