1. bookTom 29 (2010): Zeszyt 2 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Multiplier Effects in Local and Regional Development

Data publikacji: 25 Jun 2010
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2010) - Zeszyt 2 (June 2010)
Zakres stron: 27 - 37
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Alexander J. W., 1954. The basic-nonbasic concept of urban economic functions. Economic Geography 30: 246-261.10.2307/141870Search in Google Scholar

Barford B., 1938. Local economic effects of a large scale industrial undertaking. Munksgaard, Copenhagen.Search in Google Scholar

Connaughton J. E. & Madsen R. A., 2001. Assessment of economic impact studies: the cases of BMW and Mercedes-Benz. Review of Regional Studies 31: 293-303.10.52324/001c.8539Search in Google Scholar

Domański B., 1997. Industrial control over the socialist town. Benevolence or exploitation? Praeger, Westport, CT.Search in Google Scholar

Domański B., 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki (Foreign capital in Polish manufacturing and mining). Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.Search in Google Scholar

Domański B., Gwosdz K., Huculak M. & Wiedermann K., 2005. Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe (Impact of the Euro-Park Mielec SEZ on its local environment. Company linkages and multiplier effects). In: B. Domański & K. Gwosdz (eds), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i ARP O. Mielec, Kraków-Mielec, 89-131.Search in Google Scholar

Harris T., Griswold T., Segurson M., Packham J. & Ford C., 2003. Economic impact and linkages of the local health sector on the economy of Carson City, Nevada, 2000. Department of Resource Economics, UNiversity of Nevada, Reno.Search in Google Scholar

Hoyt H., 1949. The economic base of the Brockton. Massachusetts Area, Brockton, Mass.Search in Google Scholar

Isard W., 1960. Methods of regional analysis. MIT, Cambridge, Mass.Search in Google Scholar

Isard W. & Kuenne R. E., 1953. The impact of steel upon the greater New York - Philadelphia industrial region: A study in agglomeration projection. Review of Economics and Statistics 35: 289-301.10.2307/1924389Search in Google Scholar

Lloyd P. & Dicken P., 1977. Location in space: A theoretical approach to economic geography. Harper and Row, London.Search in Google Scholar

Lynch T., 2000. Analyzing the economic impact of transportation projects using RIMS II, IMPLAN and REMI. Florida State University, Tallahassee.Search in Google Scholar

Miller R. & Blair P., 1985. Input-output analysis: foundations and extensions. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.Search in Google Scholar

Mulkey D. & Hodges A., 2003. Using Implan to assess local economic impact. University of Florida, Gainesville http://edis.ifas.ufl.eduSearch in Google Scholar

Philips K., Hamden K. & Lopez E., 2004. Gauging the impact of the San Antonio Toyota plant. Vista-South Texas Economic Trends and Issues, 1-4.Search in Google Scholar

Propst D., 2000. Use of IMPLAN to assess economic impacts of recreation and tourism: Chronology and trends.www.prr.msu.edu/trends2000/papers_pdf/propst_implan.pdfSearch in Google Scholar

Rickman D. & Schwer K., 1995. A comparison of the multipliers of IMPLAN, REMI and RIMS II: Benchmarking ready-made models for comparison. Annals of Regional Science 29: 363-374.10.1007/BF01581882Search in Google Scholar

Smith D. M., 1981. Industrial location: An economic-geographical analysis. John Wiley and Sons, New York.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T. (ed.), 2004. Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmith-Kline Pharmaceuticals S. A. w Poznaniu (Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals in Poznań). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Weisbrod G. & Weisbrod B., 1997. Measuring economic impacts of projects and programs. Economic Development Research Group, 1-11 www.edrgroup.com/pages/pdf/Econ-Impact-Primer.pdfSearch in Google Scholar

Wiedermann K., 2006. Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego (Factors and effects of the development of automotive industry at the local and regional scale: The case of Silesian voivodeship). Ph.D. thesis, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo