Zacytuj

Tibor Priwitzer
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK - 960 92 Zvolen
Jozef Pajtík
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK - 960 92 Zvolen
Bohdan Konôpka
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK - 960 92 Zvolen
Jozef Ištoňa
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK - 960 92 Zvolen
Pavel Pavlenda
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, SK - 960 92 Zvolen
eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other