1. bookTom 62 (2012): Zeszyt 2 (October 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Homoláč, Jiří: Internetové diskus e o cikánech a romech.

Data publikacji: 31 Oct 2012
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2012) - Zeszyt 2 (October 2012)
Zakres stron: 145 - 148
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD