Otwarty dostęp

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.


Zacytuj

eISSN:
1338-4287
ISSN:
0021-5597
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Linguistics and Semiotics, Theoretical Frameworks and Disciplines, Linguistics, other