1. bookTom 62 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.

Data publikacji: 31 Oct 2012
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2011) - Zeszyt 2 (December 2011)
Zakres stron: 133 - 141
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo