1. bookTom 62 (2011): Zeszyt 1 (January 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie: Selected Verbs of Movement in the Czech. Study from Cognitive Philology. Acta Universitatis Carolinae - AUC Philologica Monografia 161. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum 2010. 126pp

Data publikacji: 25 Nov 2011
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2011) - Zeszyt 1 (January 2011)
Zakres stron: 65 - 70
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

COMRIE, Bernard: Aspect. Cambridge: Cambridge University Press 1976.Search in Google Scholar

GIGER, Markus: Prospektívna konštrukcia ísť + infinitív. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. M. Sokolová - M. Ivanová. Prešov: FF PU 2006, s. 103-113.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan: Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Praha: Academia 1984.Search in Google Scholar

LANGACKER, Ronald W.: Dynamicity, Fictivity and Scanning: The Imaginative Basis of Logic and Linguistic Meaning. In: Grounding Cognition: The Role of Perception and Action in Memory, Language and Thinking. Eds.: D. Pecher - R. A. Zwaan. Cambridge: Cambridge University Press 2005, s. 164-197.10.1017/CBO9780511499968.008Search in Google Scholar

SLOBIN, Dan I.: The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the expression of motion events. In: Relating Events in Narrative: Typological and contextual perspectives. Eds. S. Strömqvist - L. Verhoeven. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum 2004, s. 219-257.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD