1. bookTom 62 (2011): Zeszyt 1 (June 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

EDWARDS, John: Language and Identity. Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press 2009. 314pp

Data publikacji: 25 Nov 2011
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2011) - Zeszyt 1 (June 2011)
Zakres stron: 70 - 74
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo