1. bookTom 8 (2008): Zeszyt 2 (April 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Subdivision or Multiplication? The Choice of Calibration Design for Multiples of Kilogram

Data publikacji: 06 May 2008
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2008) - Zeszyt 2 (April 2008)
Zakres stron: 33 - 36
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo