1. bookTom 47 (2010): Zeszyt 5 (January 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8896
ISSN
0868-8257
Pierwsze wydanie
18 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Method for Increasing Sensitivity of the Distance Protection on a 330 KV Double-Circuit Transmission Line

Data publikacji: 10 Feb 2011
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2010) - Zeszyt 5 (January 2010)
Zakres stron: 15 - 24
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8896
ISSN
0868-8257
Pierwsze wydanie
18 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Briņķis, K., & Drozds, D. (2008). Distantaizsardzību iestatījumu izvēles īpatnības atkarībā no elektriskajiem režīmiem un iekārtu parametriem. Energija un Pasaule, 48 (1), 80-85 (in Latvian).Search in Google Scholar

Briņķis, K., Drozds, D., & Vanzovičs, E. (2009). Distantaizsardzības jutības palielināšanas iespējas divķēžu 330 kV PEL. Energija un Pasaule, 58 (5), 82-83 (in Latvian).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD