Otwarty dostęp

To the Validation of Some Syntaxa of the Loiseleurio-Vaccinietea from the Western Carpathians Published in Hacquetia 2006, 5/1: 37-71


Zacytuj

eISSN:
1854-9829
ISSN:
1581-4661
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other