1. bookVolumen 6 (2007): Edición 1 (July 2007)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

To the Validation of Some Syntaxa of the Loiseleurio-Vaccinietea from the Western Carpathians Published in Hacquetia 2006, 5/1: 37-71

Publicado en línea: 10 Jul 2007
Volumen & Edición: Volumen 6 (2007) - Edición 1 (July 2007)
Páginas: 103 - 104
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Hadač, E. 1956: Rostlinná společenstva Temnosmrečinové doliny ve Vysokých Tatrách. Biol. Práce Slov. Akad. Vied 2/1: 1-78.Search in Google Scholar

Hadač, E. 1987: Plant ecological notes from the Belianske Tatry Mts. Biol. Práce Slov. Akad. Vied 23(3): 1-96.Search in Google Scholar

Krajina, V. 1933: Die Pflanzengesellschaften des Mlynica-Tales in den Vysoké Tatry (Hohe Tatra). 2. Teil. Beih. Bot. Centralbl. 51: 1-224.Search in Google Scholar

Szafer, W., Pawłowski, B. & Kulczyński, S. 1927: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. III. Teil: Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales. Bull. Int. Acad. Polon. Sci., Cl. Sci. Math., Ser. B, Sci. Nath., Suppl 2 (1926): 13-78.Search in Google Scholar

Šibík, J., Kliment, J., Jarolímek, I., Dúbravcová, Z., Bělohlávková, R. & Paclová, L. 2006: Syntaxonomy and nomenclature of the alpine heaths (the class Loiseleurio-Vaccinietea) in the Western Carpathians. - Hacquetia, Ljubljana, 5/1: 37-71.Search in Google Scholar

Unar, J., Unarová, M. & Šmarda, J. 1984: Vegetační poměry Tomanovy doliny a Žlebu spod Diery v Západních Tatrách. 1. Fytocenologické tabulky. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun., Ser. Biol. 25/10: 5-101.Search in Google Scholar

Unar, J., Unarová, M. & Šmarda, J. 1985: Vegetační poměry Tomanovy doliny a Žlebu spod Diery v Západních Tatrách. 2. Charakteristika přírodních poměrů a rostlinných společenstev. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun., Ser. Biol. 26/14: 5-78.Search in Google Scholar

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. Ed. 3. J. Veget. Sci. 11: 739-768.10.2307/3236580Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo