Otwarty dostęp

Production of organic fertilizer from poultry feather wastes excluding the composting process


Zacytuj

eISSN:
1899-4741
ISSN:
1509-8117
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Industrial Chemistry, Biotechnology, Chemical Engineering, Process Engineering