Otwarty dostęp

Synthesis of certain pyrrole derivatives as antimicro-bial agents


Zacytuj

Mosaad Mohamed
Organic Chemistry Department Faculty of Pharmacy, Helwan University, Cairo, Egypt
Ramdan El-Domany
Microbiology and Immunology Department, Faculty of Pharmacy, Helwan University, Cairo, Egypt
Rania Abd El-Hameed
Organic Chemistry Department Faculty of Pharmacy, Helwan University, Cairo, Egypt
eISSN:
1846-9558
ISSN:
1330-0075
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Pharmacy, other