Otwarty dostęp

Synthesis of certain pyrrole derivatives as antimicro-bial agents


Zacytuj

eISSN:
1846-9558
ISSN:
1330-0075
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Pharmacy, other