1. bookTom 22 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Evaulation of the Quality of an Aquatic Habitat on the Drietomica River

Data publikacji: 12 Apr 2014
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2014) - Zeszyt 1 (March 2014)
Zakres stron: 43 - 48
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bovee, K. D. (1982) A guide to stream habitat analysis using the instream flow incremental methodology. Instream Flow Information Paper 12, Colorado: United States Fish and Wildlife Service, 248 pp.Search in Google Scholar

Halaj, P. - Božoň, V. (2010) Súčasné prístupy k návrhu úprav korýt vodných tokov (Recent approaches to a stream regulation proposal). Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, pp. 120 [in Slovak].Search in Google Scholar

Milhous, R. T. - Updike, M. A. - Schneider, D. M. (1989) Physical Habitat Simulation System Reference Manual Version II. Instream Flow Information Paper No 26 National Ecology Research Center, Fish and Wildlife Service, U.S. Department of the Interior.Search in Google Scholar

Ordth, D. J. (1987) Ecological considerations in the development and application of instream flow habitat models. Regulated Rivers: Research & Management, vol. 1, pp. 171-181.10.1002/rrr.3450010207Search in Google Scholar

Stalnaker, C.B. (1994) Evolution of instream flow habitat modeling. In: Calow, P. - Petts, G.E. (eds.) The rivers handbook: hydrological and ecological principles. Oxford: Blackwell Scientific 2, pp. 276 - 286.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo