1. bookTom 22 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Three-Dimensional Mechanical Model of the Human Spine and the Versatility of its Use

Data publikacji: 12 Apr 2014
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2014) - Zeszyt 1 (March 2014)
Zakres stron: 37 - 42
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

ANSYS, reference manual.Search in Google Scholar

Brinckmann, P. - Frobin, W. - Leivseth, G. - Drerup, B. (2012) Orthopädische Biomechanik, Wissenschaftliche Schriften. WWU Münster 2012, ISBN 978-3-8405-0059-6.Search in Google Scholar

Čihák, R. (2001) Anatomie 1 (Anatomy 1), Grada Publishing a.s., Prague, ISBN 80-7169-970-5.Search in Google Scholar

Hakim, N. S. - King, A. I. (1979) A 3D Finite Element Dynamic Response Analysis of a Vertebra with Experimental Verification. J. Biomechanics, 12, pp. 277-292.10.1016/0021-9290(79)90070-8Search in Google Scholar

Kenížová, P. (2010) Biomechanická odozva ľudskej chrbtice na stacionárne silové účinky (Biomechanical response of a human spine concerning stationary force effects). Bratislava, Slovak University of Technology [in Slovak].Search in Google Scholar

Markolf, K. I. (1979) Engineering characteristics of the human intervertebral joint. University of California.Search in Google Scholar

Sonnerup, L. (1972) A semi-experimental stress analysis of an intervertebral disc in compression. Exp. Mech., 12 (3), pp. 122-127.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo