1. bookTom 34 (2012): Zeszyt 3 (September 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Sask method for testing hydraulic conductivity of soils by flat dilatometer (dmt)

Data publikacji: 01 Oct 2012
Tom & Zeszyt: Tom 34 (2012) - Zeszyt 3 (September 2012)
Zakres stron: 63 - 72
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] BARAŃSKI M., KACZYŃSKI R., BOROWCZYK M., KRAUŻLIS K., TRZCIŃSKI J., WÓJCIK E., GRANACKI W., SZCZEPAŃSKI T., ZAWRZYKRAJ P., Ocena zachowania się iłów plioceńskich ze Stegien w warunkachnaprężeń efektywnych, Sprawozdanie z projektu badawczego KBN Nr 5T12B 041 22. Archiwum Wydziału Geologii, 2004.Search in Google Scholar

[2] GARBULEWSKI K., RABARIJOELY S., JABŁONOWSKI S., Bayesian approach in interpretation ofCPT/DMT tests, Proc. of the 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, Geotechnics in Maritime Engineering, Gdańsk, Poland, 2008, 391-398.Search in Google Scholar

[3] KACZYŃSKI R., GRABOWSKA-OLSZEWSKA B., BOROWCZYK M., RUSZCZYŃSKA-SZENAJCH H., KRAUZLIS K., TRZCIŃSKI J., BARAŃSKI M., GAWRIUCZENKOW I., WÓJCIK E., Litogeneza, mikrostrukturyi geologiczno-inżynierskie właściwości iłów plioceńskich rejonu Warszawy, Projekt KBN Nr 9T12B 005 16. Arch. ZPG, 2000.Search in Google Scholar

[4] LECHOWICZ Z., RABARIJOELY S., Dilatometer C-reading to help determine stratigraphy of organicsubsoil, Annals of Warsaw Agricultural Ann. Warsaw Agrcul. Univ. - SGGW, Land Reclam., 2000, 71-78.Search in Google Scholar

[5] LUTENEGGER A., Current status of the Marchetti dilatometer test, Proc. Int. Symp. on penetration testing ISOPT-1, Orlando, 1988, 1, 137-155.Search in Google Scholar

[6] MARCHETTI S., In Situ Tests by Flat Dilatometer, J. Geotech. Eng. Div., ASCE, 106, GT3: 299-321, 1980.10.1061/AJGEB6.0000934Search in Google Scholar

[7] MARCHETTI S., TOTANI G., Ch evaluations from DMTA dissipation curves, Proc. 9th Int. Conf. on Soil Mech. and Foun. Eng., Rio de Janeiro, 1989, Vol. 1, 281-286.Search in Google Scholar

[8] MŁYNAREK Z., SZYMAŃSKI A., Badania in situ i ich wykorzystanie w projektowaniu, Referat generalny, Mat. X Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund., Warszawa, 1993.Search in Google Scholar

[9] RABARIJOELY S., GARBULEWSKI K., RAJTAR J., JABŁONOWSKI S., Geotechnical mapping of theSGGW Campus in Warsaw applying the Bayesian approach, XV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ECSMGE 2011), Athens, Greece, Part 1, 2011, 447-452.Search in Google Scholar

[10] ROBERTSON P.K., CAMPANELLA R.G., GILLESPIE D., Excess Pore Pressures and the Flat DilatometerTest, Proceedings, International Symposium on Penetration Testing, J.D. Ruiter (ed), A.A. Balkema, Rotterdam, The Netherlands, 1988, Vol. 2, 567-576.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD