1. bookTom 34 (2012): Zeszyt 2 (June 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Application of newtonian nudging data assimilation method in hydrodynamic model of flood flow in the lower Biebrza basin

Data publikacji: 09 Nov 2012
Tom & Zeszyt: Tom 34 (2012) - Zeszyt 2 (June 2012)
Zakres stron: 91 - 105
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] BÉLANGER E., VINCENT A., Data assimilation (4D-VAR) to forecast flood in shallow-waters withsediment erosion, Journal of Hydrology, 2005, 300(1-4), 114-125.10.1016/j.jhydrol.2004.06.009Search in Google Scholar

[2] BOUTTIER F., COURTIER P., Data assimilation concepts and methods, Meteorological Training Course Lecture Series, ECMWF, 1999.Search in Google Scholar

[3] CUNGE J.A., HOLLY F.M., Verwey A., Practical aspect of computational river hydraulics, Pitman Publishing, London, 1980, 420 pp.Search in Google Scholar

[4] DING Y., JIA Y., WANG S.S.Y., Identification of Manning’s roughness coefficients in shallow waterflows, Journal of Hydraulic Engineering, 2004, 130(6), 501-510.10.1061/(ASCE)0733-9429(2004)130:6(501)Search in Google Scholar

[5] GHIL M., IDE K., BENNETT A., COURTIER P., KIMOTO M., NAGATA M., SAIKI M., SATO N. (eds.), Data Assimilation in Meteorology and Oceanography, Theory and Practice, 1997.Search in Google Scholar

[6] HOUSER P.R., SHUTTLEWORTH W.J., FAMIGLIETTI J.S., GUPTA H.V., SYED K.H., GOODRICH D.C., Integration of soil moisture sensing and hydrologic modeling using data assimilation, Water Resources Research, 1998, Vol. 34, No. 12, 3405-3420.10.1029/1998WR900001Search in Google Scholar

[7] LORENC A., Analysis methods for numerical weather prediction, Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 1986, 112, 1177-1194.10.1002/qj.49711247414Search in Google Scholar

[8] MADSEN H., SKOTNER C., Adaptive state updating in real time river flow forecasting - A combinedfiltering and error forecasting procedure, J. Hydrology. 2004.10.1016/j.jhydrol.2004.10.030Search in Google Scholar

[9] OKRUSZKO T., WASILEWICZ M., DEMBEK W., RYCHARSKI M., MATUSZKIEWICZ A., Analiza zmianwarunków wodnych, szaty roślinnej i gleb bagna Ławki w dolinie Biebrzy, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 2003, t. 3, z. 1(7).Search in Google Scholar

[10] OŚWIT J., Roślinność i siedliska zabagnionych dolin rzecznych na tle warunków wodnych, Rocz. Nauk Rol., 221, Wyd. Nauk. PWN, 1991, 229.Search in Google Scholar

[11] REFSGAARD J.C., Validation and intercomparison of different updating procedures for real-timeforecasting, Nordic Hydrology, 1997, 28, 65-84.10.2166/nh.1997.0005Search in Google Scholar

[12] ROUX H., DARTUS D., Data assimilation applied to hydraulic parameter identification, [in:] British hydrological society international conference 2004, Hydrology: Science and Practice for the 21stcentury, London, United Kingdom, 2004, 354-361.Search in Google Scholar

[13] TROCH P.A., PANICONI C., McLAUGHLIN D., Catchment-scale hydrological modeling and dataassimilation, Advances in Water Resources, 2003, 26, 131-135.10.1016/S0309-1708(02)00087-8Search in Google Scholar

[14] ŚWIĄTEK D., The Data Assimilation for Unsteady 1D Open Channel Flow Model, 33rd IAHR Congress Proceedings Water Engineering for a Sustainable Environment, Vancouver, 9-14.08.2009.Search in Google Scholar

[15] SZYMKIEWICZ R., Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach, PWN, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

[16] ŻUREK S., Geomorfologia Pradoliny Biebrzy, [in:] Bagna Biebrzańskie, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 1991, z. 372.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo