1. bookTom 36 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Numerical Three-Dimensional Model of Airport Terminal Drainage System

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2014) - Zeszyt 1 (March 2014)
Zakres stron: 111 - 119
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] GRZEGORCZYK K., KENIG J., JAGOSZ Z., Report defining geological and engineering conditions of planned investment site, Wrocław, May 2007.Search in Google Scholar

[2] STRZELECKI T., STRZELECKI M., PUŁA O., Detailed design of vertical drainage in vicinity of airport terminal, Wrocław, 2013.Search in Google Scholar

[3] STRZELECKI T., KOSTECKI S., ŻAK S., Modelling of flows through porous media, Lower Silesia Educational Publishers, 2008.Search in Google Scholar

[4] MicroStation v.8: www.bentley.comSearch in Google Scholar

[5] InRoads: www.bentley.comSearch in Google Scholar

[6] Flex PDE v.633: http://www.pdesolutions.com/Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo