Otwarty dostęp

SHEAR FORCES IN THE CONNECTION OF STRUCTURAL ELEMENTS UNDER BENDING


Zacytuj

ISSN:
0137-6365
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, other, Materials Sciences, Composites, Porous Materials, Physics, Mechanics and Fluid Dynamics