1. bookTom 35 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

NUMERICAL MODELING OF VERTICAL WELLS IN UNSTEADY GROUNDWATER FLOW CONDITIONS

Data publikacji: 14 Feb 2014
Tom & Zeszyt: Tom 35 (2013) - Zeszyt 2 (June 2013)
Zakres stron: 83 - 96
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] BEAR J., Hydraulics of groundwater, McGraw-Hill, Inc., New York, 1979.Search in Google Scholar

[2] HUND-DER YEH, YA-CHI CHANG, Recent advances in modeling of well hydraulics, Advances in Water Resources, 2013, 51, 27-51.10.1016/j.advwatres.2012.03.006Search in Google Scholar

[3] FlexPDE manual http://www.pdesolutions.com/Search in Google Scholar

[4] STRZELECKI T., KOSTECKI S., ŻAK S., Modelowanie przepływów przez osrodki porowate, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2008.Search in Google Scholar

[5] SZYMKIEWICZ R., Metody numeryczne w inynierii wodnej, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, Gdansk, 2007. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo