1. bookTom 15 (2020): Zeszyt 1 (July 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial Preface

Data publikacji: 16 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2020) - Zeszyt 1 (July 2020)
Zakres stron: 1 - 2
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo