1. bookTom 14 (2019): Zeszyt 1 (July 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial Foreward

Data publikacji: 08 Aug 2019
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2019) - Zeszyt 1 (July 2019)
Zakres stron: 1 - 2
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo