1. bookTom 9 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Improving Quality of Service at Seeu Through Advanced Data Analysis and Visualization

Data publikacji: 20 Nov 2014
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2013) - Zeszyt 2 (December 2013)
Zakres stron: 9 - 25
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Agresti, A. (2010). Analysis of Ordinal Categorical Data. New Jersey: Wiley.10.1002/9780470594001Search in Google Scholar

2. Brijesh Kumar Baradwaj, S. P. (2011). Mining Educational Data to Analyze Students Performance. International Journal of Advanced Computer Science and Applications.Search in Google Scholar

3. Cox, N. J. (2009). Speaking Stata: Creating and varying box plots. 3 (The Stata Journal).10.1177/1536867X0900900309Search in Google Scholar

4. Emily H. Thomas, N. G. (2004). What satisfies students? Mining Student-Opinion Data with Regression and Decision Tree Analysis. Research in Higher Education.Search in Google Scholar

5. Luan, J. (2004). Data Mining and Its Applications in. SPSS.Search in Google Scholar

6. Paul Baepler, C. J. (2010). Academic Analytics and Data Mining in Higher Education. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning.10.20429/ijsotl.2010.040217Search in Google Scholar

7. Robert G. Hollingsworth, T. P. (2010). Simple Statistics for Correlating Survey Responses. 49 (Journal of Extension).Search in Google Scholar

8. University, S. E. (2011). Self Evaluation Report. Retrieved 8 30, 2013, from South East Europen University: http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU-Self-Evaluation-2010-2011-en.pdfSearch in Google Scholar

9. Varun Kumar, A. C. (2011). An Empirical Study of the Applications of Data Mining Techniques in Higher Education. International Journal of Advanced Computer Science and Applications.10.14569/IJACSA.2011.020314Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo