1. bookTom 9 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editor's note

Data publikacji: 20 Nov 2014
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2013) - Zeszyt 2 (December 2013)
Zakres stron: 8 - 8
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo