1. bookTom 29 (2011): Zeszyt 3 (September 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

AC susceptibility study of YBCO

Data publikacji: 29 Feb 2012
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2011) - Zeszyt 3 (September 2011)
Zakres stron: 209 - 215
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] F. Gömöry, Supercond. Sci. Techno., 10 (1997), 583. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/10/8/01010.1088/0953-2048/10/8/010Search in Google Scholar

[2] A. Gencer, Supercond. Sci. Techno., 15 (2002), 247. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/15/2/31210.1088/0953-2048/15/2/312Search in Google Scholar

[3] A. Gencer, et al, Supercond. Sci. Techno., 15 (2002), 592. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/15/4/31910.1088/0953-2048/15/4/319Search in Google Scholar

[4] C.P. Bean, Rev. Mod. Phys., 36 (1964), 31. http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.36.3110.1103/RevModPhys.36.31Search in Google Scholar

[5] Y.B. Kim, C.F. Hempstead, A.R. Strnad, Phys. Lett., 9 (1962), 306. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.9.30610.1103/PhysRevLett.9.306Search in Google Scholar

[6] D.X. Chen, R.B Goldfarb, J. Apply. Phys., 66(6) (1989), 2489. http://dx.doi.org/10.1063/1.34426110.1063/1.344261Search in Google Scholar

[7] T. ISHIDA, R.B. Goldfarb, Phys. Rev. B, 41 (1990), 8937. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.41.893710.1103/PhysRevB.41.8937Search in Google Scholar

[8] N. Güç Lü et al, Phys. Stat. Sol.(a), 201 (2004), 995. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.20030677110.1002/pssa.200306771Search in Google Scholar

[9] N. Güç Lü et al, Modern Physics Letters B, 10–12 (2003), 691. Search in Google Scholar

[10] O. Ozoglu, A. Aydinuraz, Supercond. Sci.Technol., 14 (2001), 184. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/14/4/30210.1088/0953-2048/14/4/302Search in Google Scholar

[11] H. Yasuoka et al, Physica C, 305 (1998), 125. http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4534(98)00324-410.1016/S0921-4534(98)00324-4Search in Google Scholar

[12] K.H. Müller, Physica C, 168 (1990), 585. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4534(90)90081-O10.1016/0921-4534(90)90081-OSearch in Google Scholar

[13] M, Nikolo, R.B. Goldfarb, Phys. Rev. B, 39 (1989), 6615. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.39.661510.1103/PhysRevB.39.6615Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo