1. bookTom 29 (2011): Zeszyt 1 (March 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Influence of Bi2O3 addition on structure and dielectric properties of Ag(Nb0.8Ta0.2)O3 ceramics

Data publikacji: 03 Aug 2011
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2011) - Zeszyt 1 (March 2011)
Zakres stron: 1 - 8
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] DESU S.B., O’BRYAN H.M., J. Am. Ceram. Soc., 68(10) (1985), 546. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1985.tb11521.x10.1111/j.1151-2916.1985.tb11521.xSearch in Google Scholar

[2] SUVOROV D., VALANT M., KOLAR D., J. Mater. Sci., 32(1997), 6483. http://dx.doi.org/10.1023/A:101869880828910.1023/A:1018698808289Search in Google Scholar

[3] VALANT M., SUVOROV D., J. Am. Ceram. Soc., 82(1) (1999), 88. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1999.tb01727.x10.1111/j.1151-2916.1999.tb01727.xSearch in Google Scholar

[4] GUO X.Y., ZHU N., XIAO M., WU X.W., J. Am. Ceram. Soc., 90(8) (2007), 2467. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2007.01802.x10.1111/j.1551-2916.2007.01802.xSearch in Google Scholar

[5] VALANT M., SUVOROV D., HOFFMANN C., SOMMARIVA H., J. Eur. Ceram. Soc., 21(15) (2001), 2647. http://dx.doi.org/10.1016/S0955-2219(01)00331-410.1016/S0955-2219(01)00331-4Search in Google Scholar

[6] GUO X.Y., XIAO M., WU X.W., ZHANG Z.S., Journal of the Chinese ceramics society, 34(1) (2006), 5. 10.22140/cpar.v1i1.103Search in Google Scholar

[7] HOLTZBERG F., REUSNAB A., J. Phys. Chem., 65(7) (1961), 1192. http://dx.doi.org/10.1021/j100825a02410.1021/j100825a024Search in Google Scholar

[8] MOHANTY G.P., FIEGEL L.J., HEALY J.H., J. Phys. Chem., 68(1) (1964), 208. http://dx.doi.org/10.1021/j100783a50710.1021/j100783a507Search in Google Scholar

[9] VALANT M., SUVOROV D., Mater. Chem. Phy., 79(2003), 104. http://dx.doi.org/10.1016/S0254-0584(02)00248-110.1016/S0254-0584(02)00248-1Search in Google Scholar

[10] TEMPLETON A., WANG X., PENN S.J., WEBB S.J., COHEN L.F., J. Am. Ceram. Soc., 83(1) (2000), 95. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.2000.tb01154.x10.1111/j.1151-2916.2000.tb01154.xSearch in Google Scholar

[11] HEIDINER R., NAZAR S., Powder Metall. Int., 20(6) (1988), 30. PENN S.J., ALFORD N.M., TEMPLETON A., WANG X., XU, M., REECE M., SCHRAPEL K., J. Am. Ceram. Soc., 80(7) (1997), 1885. Search in Google Scholar

[12] SHANNON R.D., J. Appl. Phys., 73(1) (1993), 348. http://dx.doi.org/10.1063/1.35385610.1063/1.353856Search in Google Scholar

[13] IDDLES D.M., BELL A.J. MOULSON A.J., J. Mater. Sci., 27(1992), 6309. http://dx.doi.org/10.1007/BF0057627610.1007/BF00576276Search in Google Scholar

[14] ROSS S.D., J. Phys. C: Solid State. Phys., 3(1970), 1785. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/3/8/01810.1088/0022-3719/3/8/018Search in Google Scholar

[15] FONTANA M.D., METRAT G., SERVOIN J.L., GERVAIS F., J. Phys. C: Solid State. Phys., 16(1984), 483. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/17/3/02010.1088/0022-3719/17/3/020Search in Google Scholar

[16] CHEN Y.C., YAO Y.D, HSIEN Y.S., CHENG H.F., CHIA C.T., LIN I.N., J. Electroceram., 13(2004), 281 http://dx.doi.org/10.1007/s10832-004-5113-z10.1007/s10832-004-5113-zSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo