1. bookTom 10 (2023): Zeszyt 17 (January 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Fun with Latin Squares

Data publikacji: 27 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2023) - Zeszyt 17 (January 2023)
Zakres stron: 51 - 74
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[CD06] Charles J. Colbourn and Jeffrey H. Dinitz, Handbook of Combinatorial Designs, CRC Press, 2006.10.1201/9781420010541 Search in Google Scholar

[Oei] The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, published electronically at https://oeis.org, accessed in 2021. Search in Google Scholar

[Owe87] P.J. Owens, “Knights’ move square”, Discrete Math, 63, 1987. (See pp. 39–51)10.1016/0012-365X(87)90150-6 Search in Google Scholar

[Sto10] Douglas S. Stones, “The many formulae for the number of Latin rectangles”, The Electron. J. Combin, 17, 2010.10.37236/487 Search in Google Scholar

[Wal11] Walter D. Wallis and John C. George, Introduction to Combinatorics, CRC Press, 2011.10.1201/b12336 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo