1. bookTom 10 (2023): Zeszyt 17 (January 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

How Unfair is the Unfair Dodgem?

Data publikacji: 27 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2023) - Zeszyt 17 (January 2023)
Zakres stron: 41 - 50
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[BCG82] E. R. Berlekamp, J.H. Conway, R.K. Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, volume 3, AK Peters/CRC Press, 1982. Search in Google Scholar

[des96] D. desJardins, Unpublished work, 1996. See https://www.ics.uci.edu/~eppstein/cgt/dodgem.html. Search in Google Scholar

[Fel68] W. Feller, An introduction to probability theory and its applications, vol. 1, 3rd edition, Wiley, 1968. Search in Google Scholar

[Games] GamesCrafters group (UC Berkeley). http://gamescrafters.berkeley.edu/games.php?game=dodgem. Search in Google Scholar

[Gar88] M. Gardner, Hexaflexagons and other mathematical diversions: The first Scientific American book of puzzles and games, University of Chicago Press, 1988. Search in Google Scholar

[Mar06] T. W. Marlow, “The Game of Dodgem”, Games and Puzzles Journal, issue 16, 2006. Available at https://www.mayhematics.com/k/games4.htm. Search in Google Scholar

[Ste09] I. Stewart, Professor Stewart’s hoard of mathematical treasures, Basic Books, 2009. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo