1. bookTom 5 (2018): Zeszyt 9 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

2 × 2 × 2 Color Cubes

Data publikacji: 25 Sep 2018
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2018) - Zeszyt 9 (September 2018)
Zakres stron: 65 - 70
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Gardner, M. “Mathematical games: Puzzling over a problem-solving matrix, cubes of many colors and three-dimensional dominoes”, Scientific American, 239(1), 20–31, 1978.10.1038/scientificamerican0978-20Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo