1. bookTom 5 (2018): Zeszyt 9 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Maximum Genus of the Jenga Like Configurations

Data publikacji: 25 Sep 2018
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2018) - Zeszyt 9 (September 2018)
Zakres stron: 49 - 64
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-1976
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Hasbro. http://jenga.com.Search in Google Scholar

[2] M. Masuda. Daisu-teki topology, Asakura Shoten, 2002.Search in Google Scholar

[3] Takara Tomy. http://www.takaratomy.co.jp/products/jenga.Search in Google Scholar

[4] Wikipedia. Jenga, https://en.wikipedia.org/wiki/Jenga.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo