1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Jonathan P. Yates and Anthony Dupont (eds.), The Bible in Christian North Africa. Part 1: Commencement to the “Confessiones” of Augustin (CA.1 80 tp 400 CE), Handbooks of the Bible and Its Reception, Vol. 4,1, De Gruyter, Berlin/Boston 2020, XII+396 S., ISBN 978-1-61451-756-6

Data publikacji: 31 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 144 - 150
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo