1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Book Reviews: Gabrielle Thomas, For the Good of the Church: Unity, Theology and Women, SCM Press, Norwich 2021, 256 p., ISBN: 978-0334060604

Data publikacji: 31 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 140 - 143
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD