1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Jörg Frey and Craig R. Koester (eds.), Signs und Discourses in John 5 and 6. Historical, Literary and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2019 in Eisenach, WUNT 463, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 386 S., ISBN: 978-3-1610006-7

Data publikacji: 23 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 523 - 528
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo