1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Book Reviews / Buchrezensionen: Mikhail Seleznev, William R.G. Loader and Karl-Wilhelm Niebuhr (eds.), The Gospel of Matthew in its Historical and Theological Context, Papers from the International Conference in Moscow, September 24 to 28, 2018, WUNT 459, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 470 S., ISBN: 978-3-16-160104-0

Data publikacji: 23 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 516 - 522
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo