Otwarty dostęp

Gerd Theißen, Texttranszendenz. Beiträge zu einer polyphonen Bibelhermeneutik, BVB 36, Berlin, LIT-Verlag 2019, 437 S, ISBN: 978-3-643-14246

   | 26 maj 2020

Zacytuj

Hans Klein
Evangelische Fakultät der Universität Lucian Blaga Sibiu, Sibiu
eISSN:
2359-8107
Języki:
Angielski, Niemiecki
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception