Otwarty dostęp

Frances Young, Ways of Reading Scripture. Collected Papers, WUNT 369, Tübingen, Mohr Siebeck Verlag 2018, 510 S, ISBN: 9783161540998

   | 26 maj 2020

Zacytuj

Hans Klein
Evangelische Fakultät der Universität Lucian Blaga Sibiu, Sibiu
eISSN:
2359-8107
Języki:
Angielski, Niemiecki
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception