1. bookTom 41 (2020): Zeszyt 3 (November 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8985
ISSN
1857-9345
Pierwsze wydanie
08 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Sixth Congresses of the Macedonian Society for Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (MSNDTAO) – Stimulus for the Development of Nephrology in N. Macedonia

Data publikacji: 08 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 41 (2020) - Zeszyt 3 (November 2020)
Zakres stron: 95 - 121
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8985
ISSN
1857-9345
Pierwsze wydanie
08 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. First scientific meeting of the Yugoslav nephrologists with international participation, Struga, 26–28. IX 1977, Proceedings, Documenta 1977, Galenika, Beograd, 1977, 3–723.Search in Google Scholar

2. Nephrology ’89 (Proceedings of the IV. Congress of Yugoslav Nephrologists, Skopje, 27–30. IX 1989) Mac. Med. Review, 43, supp. 9, 1–519, 1989.Search in Google Scholar

3. “Nephrology today and tomorrow”. Scientific symposium dedicated to the anniversary: 20 years of chronic hemodialysis in Macedonia. Mac. Med. Review, sup. 12, 1–86, 1993.Search in Google Scholar

4. M. Polenakovic, G. Spasovski: Ideas and spirit of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO) connect nephrologists from the Balkan cities – from the foundation to the 15th BANTAO Congress, Contributions (Prilozi) Sec. of Med. Sci. XL 3, 2019.10.2478/prilozi-2020-000132109214Search in Google Scholar

5. Nephrology ’93. Proceedings of the First Congress of the Macedonian Society of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificla Organs, Mac. Med. Review, 47, supp. 14, 1994, 5–407.Search in Google Scholar

6. Proceedings of the 2nd Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO), Struga, R. Macedonia, September 6-8, 1997. Mac. Med. Review, 57: sup. 35, 1–154, 1999.Search in Google Scholar

7. Third Macedonian Congress of nephrology with international participation (Book of Abstracts). Mac. Med. Review, 55 (suppl. 48), 1–135, 2001.Search in Google Scholar

8. G. Spasovski, M. Polenakovic. Fourth Congress of the Macedonian Society of Nephrology, Dialysis and Artificial Orgams (MSNDTAO), Ohrid, 21–24 June 2012. Contributions (Prilozi) Sec. Biol. Med. Sci., MASA XXXIII 2, 283–284 (2012).Search in Google Scholar

9. Nikolina Smokovska and Goce Spasovski. Congress report from highly scientific nephrology congresses in the Balkans, 15th BANTAO and 6th MSNDTAO congress. contributions. Sec. of Med. Sci., XL 3, 201910.2478/prilozi-2020-001132109220Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD