1. bookTom 41 (2020): Zeszyt 3 (November 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8985
ISSN
1857-9345
Pierwsze wydanie
08 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Scientific Symposium “Artificial Organs Today: From in Vitro Assessment to Human Therapies” on the Occasion of the Celebration of the 40th Anniversary of the Macedonian Academy of Sciences and Arts

Data publikacji: 08 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 41 (2020) - Zeszyt 3 (November 2020)
Zakres stron: 91 - 93
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8985
ISSN
1857-9345
Pierwsze wydanie
08 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD