1. bookTom 70 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Research on the Time of Visual Muscular Response in Divers During Diving

Data publikacji: 14 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2020) - Zeszyt 1 (March 2020)
Zakres stron: 53 - 58
Przyjęty: 19 Sep 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. A.R. Behnke – Decompression sickness following exposure to high pressure. Philadelphia, London 1951;Search in Google Scholar

2. K. Davis – Deep diving, and submarine operations. London 1951;Search in Google Scholar

3. K. Dęga, S. Klajman, H. Mokijewski – Instrument for measuring the eye-muscle reflex time. Rocznik Słuzby Zdrowia Mar. Woj. 1964;Search in Google Scholar

4. Dolatkowski, J. Torbus, K. Dęga – The influence of Hyperbaria on the eye-muscle reflex period at divers. Biuletyn Inst.Med.Morsk. (in print);Search in Google Scholar

5. B.S. Haldane – Life at high pressures. London 1947;Search in Google Scholar

6. Huszcza – Atmospheric pressure and its effect on the body. Warsaw 1951;Search in Google Scholar

7. S. Klonowicz – Military Hygiene 100/64 Zdr.;Search in Google Scholar

8. J.P. Pawłow – Twenty years of research into higher nervous function in animals. Warsaw 1952.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD