1. bookTom 33 (2022): Zeszyt 1 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-0142
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Husserlian Doctrine about the Modalities of Attention

Data publikacji: 08 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 33 (2022) - Zeszyt 1 (September 2022)
Zakres stron: 69 - 84
Otrzymano: 01 Feb 2015
Przyjęty: 01 Sep 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-0142
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Gurwitsch, Aron. (1957). Théorie du Champ de la Conscience. Translated by Michel Butor. Paris: Desclée de Brouwer. Search in Google Scholar

Husserl, Edmund. (1950). Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Erstes Buch (Husserliana Band III). Den Haag: Martinus Nijhoff. Search in Google Scholar

Husserl, Edmund. (1966). Analysis zur passiven Synthesis (Husserliana Band XI). Den Haag: Martinus Nijhoff. Search in Google Scholar

Husserl, Edmund. (1973). Ding und Raum (Husserliana Band XVI). Den Haag: Martinus Nijhoff. Search in Google Scholar

Husserl, Edmund. (1984). Logische Untersuchungen. Zweiter Band Erster Teil (Husserliana Band XIX/1). Den Haag: Martinus Nijhoff.10.1007/978-94-009-6068-8 Search in Google Scholar

Husserl, Edmund. (1999). Erfahrung und Urteil. Hamburg: Felix Meiner, 1999.10.28937/978-3-7873-2546-7 Search in Google Scholar

Husserl, Edmund. (2000). Aktive Synthesen. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Search in Google Scholar

Husserl, Edmund, (2004). Wahrnehmung und Aufmerksamkeit (Husserliana Band XXXVIII). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Search in Google Scholar

James, William.(1915) Principles of Psychology. 4th Ed. Paris: Marcel Rivière & Cie. Search in Google Scholar

Muralt, André de. (1957). L’Idée de la Phénoménologie. L’Exemplarisme Husserlien. Paris: PUF. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD