1. bookTom 2 (2001): Zeszyt 1 (April 2001)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-0142
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A dúvida de Descartes e a substância aristotélica

Data publikacji: 14 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2001) - Zeszyt 1 (April 2001)
Zakres stron: 87 - 97
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-0142
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD