1. bookTom 65 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Crystalline structures of Rb2UBr6 ionic conductor determined by neutron diffraction

Data publikacji: 20 Mar 2020
Tom & Zeszyt: Tom 65 (2020) - Zeszyt 1 (March 2020)
Zakres stron: 3 - 11
Otrzymano: 01 Jul 2019
Przyjęty: 30 Oct 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Vdovenko, V. M., Kozhina, I. I., Suglobova, I. T., & Chirkst, D. E. (1973). Kompleksoobrazovane v sistemach galgenid urana – galgenid scelocnogo metalla. Polucenia i struktura Rb2UBr6 i Cs2UBr6. Radiochimija, 15, 54–57.Search in Google Scholar

2. Bendall, P. J., Fitch, A. N., & Fender, B. E. F. (1983). The structure of sodium hexachlorouranate(IV) and lithium hexachlorouranate(IV) from multiphase powder neutron profile refinement. J. Appl. Cryst., 16, 164–170. DOI: 10.1107/S0021889883010201.10.1107/S0021889883010201Search in Google Scholar

3. Hewat, A. W., Taylor, J. C., Gaune-Escard, M., Bros, J. P., Szczepaniak, W., & Bogacz, A. (1984). Structural transitions and ionic conduction in Na2UBr6. J. Phys. C-Solid State Phys., 17, 4587–4600. DOI: 10.1088/0022-3719/17/26/009.10.1088/0022-3719/17/26/009Search in Google Scholar

4. Małetka, K., Murasik, A., Fischer, P., & Szczepaniak, W. (1992). Structure analysis of Na2UI6 by neutron powder diffraction. J. Appl. Cryst., 25, 1–5. DOI: 10.1107/S0021889891007264.10.1107/S0021889891007264Search in Google Scholar

5. Małetka, K., Murasik, A., Rundlöf, H., Tellgren, R., & Szczepaniak, W. (1995). High temperature phase transition in Na2UI6 by neutron powder diffraction. Solid State Ion., 76, 115–120. DOI: 10.1016/0167-2738(94)00198-2.10.1016/0167-2738(94)00198-2Search in Google Scholar

6. Małetka, K., Ressouche, E., Szczepaniak, W., Rycerz, L., & Murasik, A. (1996). Neutron diffraction studies of Me2UX6 ionic conductors. Mater. Sci. Forum, 228/231, 711–716. https://www.scientific.net/MSF.228-231.711.10.4028/www.scientific.net/MSF.228-231.711Search in Google Scholar

7. Małetka, K., Rundlöf, H., Tellgren, R., Szczepaniak, W., & Rycerz, L. (1996). Neutron diffraction and electrical conductivity studies of Li2UI6 ionic conductor. Solid State Ion., 90, 67–74. DOI: 10.1016/S0167-2738(96)00377-3.10.1016/S0167-2738(96)00377-3Search in Google Scholar

8. Małetka, K., Ressouche, E., Tellgren, R., Rundlöf, H., Delaplane, R., Szczepaniak, W., & Malicka-Zabłocka, M. (1998). Phase transition in Li2UBr6 ionic conductor by neutron powder diffraction. Solid State Ion., 106, 55–69. DOI: 10.1016/S0167-2738(97)00480-3.10.1016/S0167-2738(97)00480-3Search in Google Scholar

9. Małetka, K., Murasik, A., Zabłocka-Malicka, M., Szczepaniak, W., & Rycerz, L. (1997). Possibilities of ionic transport in uranium Li2UX6 and Na2UX6 (X=Cl,Br,I) solid electrolytes. In Proceedings of the 1st Conference on Ionic Liquids and Solid Electrolytes, June 12–14, 1997, Szklarska Poręba, Poland.Search in Google Scholar

10. Szczepaniak, W. (1977). Przemiany fazowe sześciobromo- i sześciojodouranianów(IV) litowców. Unpublished Ph. D. Thesis, Politechnika Wrocławska. Wrocław, Poland.Search in Google Scholar

11. Szczepaniak, W. (1990). Heksabromo- i heksajodouraniany(IV) litowców jako stałe elektrolity. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej. Monografie (Scientific Papers of the Institute of Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Elements of the Technical University of Wrocław), No. 62. Wrocław: Oficyna Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

12. Gaune-Escard, M., Fouque, Y., Bross, J. P., Wiśniowski, M., & Bogacz Ber, A. (1989). Li2UCl6, Na2UCl6 and Cs2UCl6 compounds: Enthalpies of phase transitions and electrical conductivity in the solid and liquid states. Bunsenges. Phys. Chem., 93, 128–135. DOI: 10.1002/bbpc.19890930206.10.1002/bbpc.19890930206Search in Google Scholar

13. Szczepaniak, W., & Bogacz, A. (1978). Novel alkali metal hexabromo- and hexaiodouranates(IV). Mater. Sci., 4(3), 117–120.Search in Google Scholar

14. Małetka, K., Ressouche, E., Rundlöf, H., Tellgren, R., Delaplane, R., Szczepaniak, W., Rycerz, L., & Zabłocka-Malicka, M. (1997). Phase transitions in Rb2UBr6 observed by neutron powder diffraction. Świerk: Institute of Atomic Energy. (Internal report).Search in Google Scholar

15. Rodriguez-Carvajal, J. (1990). FULLPROF: A Program for Rietveld Refinement and Pattem Matching Analysis. In Abstracts of the Satellite Meeting of the XV Congress of the Union Crystallography, Toulouse, France, 16–19 July 1990, p. 127.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo