1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 2 (November 2022)
    Special Title: MarTech and SalesTech
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Editorial

Data publikacji: 26 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 2 (November 2022) - Special Title: MarTech and SalesTech
Zakres stron: 3 - 3
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo