1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 1 (May 2022)
    Conscious Consumption
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Sustainable Consumption: More Using, Less Shopping

Data publikacji: 30 Apr 2022
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 1 (May 2022)<br/>Conscious Consumption
Zakres stron: 11 - 17
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo