1. bookTom 11 (2019): Zeszyt 2 (November 2019)
    AI and the Machine Age of Marketing
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Thorny Challenge of Making Moral Machines: Ethical Dilemmas with Self-Driving Cars

Data publikacji: 15 Nov 2019
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2019) - Zeszyt 2 (November 2019) - AI and the Machine Age of Marketing
Zakres stron: 42 - 47
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo