1. bookTom 28 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
    Special Zeszyt: IMTech2020-INNOVATIVE MINING TECHNOLOGIES. Editors: Dariusz Prostański, Bartosz Polnik
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Trenchless Execution of Microtunnels for Municipal Infrastructure in Urbanized Site – Conception of a New Solution

Data publikacji: 17 Aug 2020
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020) - Special Zeszyt: IMTech2020-INNOVATIVE MINING TECHNOLOGIES. Editors: Dariusz Prostański, Bartosz Polnik
Zakres stron: 276 - 282
Otrzymano: 01 Feb 2020
Przyjęty: 01 Jul 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Bergbaumaschinen und Spezialtiefbautechnik – Vorlesungen. Technische Universitat – Bergakademie Freiberg, Niemcy, 1999. (not published) Search in Google Scholar

[2] Bianchi N., Bolognani S., Corte D.D., Tonel F.: Tubular linear permanent magnet motors; an overall comparision. IEEE Trans., IA-39 (2), 2003.10.1109/TIA.2003.809444 Search in Google Scholar

[3] Blistan, P; Kovanic, L.; Patera, M.; Hurcik, T.: Evaluation quality parameters of DEM generated with low-cost UAV photogrammetry and structure-from-motion (SfM) approach for topographic surveying of small areas, Acta Montanistica Slovaca, vol: 24 Issue: 3 Pages: 198-212, 2019 Search in Google Scholar

[4] Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica. http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/strona-glowna/aktualnosci/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosciwolica.html. [April 2018]. Search in Google Scholar

[5] Chapman D.N., Rogers C.D.F., Burd H.J., Norris P.M., Millligan G.W.E.: „Research needs for new construction using trenchless technologies”. Tunnelling and Underground Space Technology. Volume 22. Issues 5-6. 2007. pp. 491-502.10.1016/j.tust.2007.05.003 Search in Google Scholar

[6] Gibała M.: Opracowanie projektu wstępnego urządzenia do bezwykopowego wykonywania mikrotuneli krótkodystansowych. Praca magisterska. AGH Kraków. 2017. (not published). Search in Google Scholar

[7] Gieras J., Piech Z., Tomczuk B.: Linear synchronous motors. Second edition, Taylor & Francis CRC Press, 2011. Search in Google Scholar

[8] Gospodarczyk P., Kotwica K., Reś J., Kalukiewicz A.: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice. 2004. Search in Google Scholar

[9] Harbuck H. R.: Economic evaluation of trenchless technology. AACE International transactions. Morgantown RI12.1-RI12.7. 2000. Search in Google Scholar

[10] Kolonko A.: „Klasyfikacja i przegląd bezwykopowych metod budowy rurociągów podziemnych”. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe. nr (6) 1/2000, nr (8) 3/2000. Search in Google Scholar

[11] Kovanič, Ľ.: Possibilities of terrestrial laser scanning method in monitoring of shape deformation in mining plants. Inżynieria Mineralna. 31, 2013, 1, 29-41, ISSN 1640-4920. Search in Google Scholar

[12] Linear motor”,https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_motor, [April 2018]. Search in Google Scholar

[13] Ma B., Najafi M.: „Development and applications of trenchless technology in China”. Tunnelling and Underground Space Technology. Volume 23. Issue 4. 2008. pp. 476-480.10.1016/j.tust.2007.08.003 Search in Google Scholar

[14] Materiały informacyjne firmy COMSOL”, https://www.comsol.com/model/tubular-permanent-magnet-generator-20381, [April 2018]. Search in Google Scholar

[15] Materiały informacyjne firmy Hammerhead”, http://www.hammerheadtrenchless.com/en-US/Home.html, [April 2018]. Search in Google Scholar

[16] Materiały informacyjne firmy Terma Max”, http://www.termamax.pl/pl/glowna, [April 2018]. Search in Google Scholar

[17] Materiały informacyjne firmy Terra AG”, 2016. Search in Google Scholar

[18] Materiały informacyjne firmy Vermeer”, 2017. Search in Google Scholar

[19] Materiały informacyjne firmy Züblin Sachsen”, 2016. Search in Google Scholar

[20] Meeker D.: FEMM 4.0, User’s Manual, University of Virginia, Virginia, USA, 2004. Search in Google Scholar

[21] Stamatello H.: Tunnels and urban underground structures. Arkady Publishers. 1970. Search in Google Scholar

[22] Stein D.M., Moliers K., Bielecki R.: Microtunelling. Ernst &Sohn Verlag Publisher, Berlin 1989. Search in Google Scholar

[23] Striegler W.: Tunnelling. Verlag für Bauwesen Publisher. Berlin-München. 1993. Search in Google Scholar

[24] Bozek, P., Robot path optimization for spot welding applications in automotive industry. Tehnički Vjesnik -Technical Gazette. Vol. 20, No. 5 (2013), pp. 913-917. Search in Google Scholar

[25] Stroner, M.; Kremen, T.; Braun, J.; Urban, R.; Blistan, P.; Kovanic, L.: Comparison of 2.5D Volume Calculation Methods and Software Solutions Using Point Clouds Scanned Before and After Mining, Acta Montanistica Slovaca, vol: 24, Issue: 4, pp. 296-306, 2019 Search in Google Scholar

[26] Waindok A.: Modelowanie i weryfikacja pomiarowa charakterystyk aktuatorów tubowych liniowych z magnesami trwałymi, Politechnika Opolska, Opole. 2013. Search in Google Scholar

[27] Turygin, Y., Bozek, P., Abramov, I., Niíkitin, Y. Reliability determination and diagnostics of a mechatronic system. Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 12, iss. 2, pp. 274-290, 2018.10.12913/22998624/92298 Search in Google Scholar

[28] Zhang D.L, Kong C.T., Chen Y.P.: Modeling and precision control of permanent magnet linear motors. 17th IFAC World Congress. IFAC Proceedings Volumes. Vol. 41, Issue 2, Elsevier 2008. pp. 2258-2263.10.3182/20080706-5-KR-1001.00381 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo