1. bookTom 22 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Structure Analytical Research of Porous Permeable Wire Material

Data publikacji: 15 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2016) - Zeszyt 2 (June 2016)
Zakres stron: 81 - 88
Otrzymano: 01 Sep 2015
Przyjęty: 01 Dec 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] S.V. Belov. Poristyye pronitsayemyye materialy. M.: Metallurgiya, 1987, s. 335.Search in Google Scholar

[2] Yu.I. Sinel'nikov et al. Poristyye setchatyye materialy. M.: Metallurgiya, 1983, s. 64.Search in Google Scholar

[3] A.Ye. Yakubovskiy, Ye. Petyushik. „Tekhnologiya polucheniya poristykh provolochnykh izdeliy”, Materialy 22-go Mezhdunarodnogo Nauchnogo, Simpoziuma Molodykh Nauchnykh Rabotnikov i Studentov, Zelena Gura, Polsha, 2001, s. 247.Search in Google Scholar

[4] Ye.Ye. Petyushik, A.Ch. Yakubovskiy, Ch.A. Yakubovskiy. „Napryazhenno-deformirovannoye sostoyaniye v yedinichnom kontakte pri uprugom deformirovanii pronitsayemykh materialov na osnove provoloki v vide tel namotki”, Vestsi Akad. navuk Belarusi. Ser. fiz.-tekhn. navuk.¾ 2002.¾ № 2.¾, s. 10-15.Search in Google Scholar

[5] A.Ch. Yakubovskiy, Ch.A. Yakubovskiy. „O metode rascheta nerazreznykh balok”, Vestnik BNTU, № 2, 2006, s. 43-48.Search in Google Scholar

[6] V.I. Feodos'yev. Soprotivleniye materialov, M.: Nauka, 1967, s. 552. Search in Google Scholar

[7] Ye.Ye. Petyushik, A.Ch. Yakubovskiy, Ch.A. Yakubovskiy. „Raschet usiliy i peremeshcheniy pri uprugo-plasticheskom izgibe i udlinenii provoloki v sloye pronitsayemogo materiala pri radial'nom pressovanii tela namotki”, Vestsi Akademii navuk Belarusi. Seryya fiz.-tekhnichnykh navuk, ¾ 2003.¾, № 1.¾, s. 49-53.Search in Google Scholar

[8] Ye.Ye. Petyushik, A.Ch. Yakubovskiy, Ch.A. Yakubovskiy. „Plasticheskoye deformirovaniye provolochnogo tela namotki”, Vestnik BGPA.¾, 2002.¾, № 1.¾, s. 31-34.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo